Anmäl dig

4 mars 12:30 - 17:00Folkuniversitetet

Lär dig göra egna lönekartläggningar!

I halvdagsutbildningen får du lära dig allt du behöver veta för att kunna genomföra en lönekartläggning i din egen organisation. Vi går igenom lagkraven, lönekartläggningens olika delar, arbetsvärdering, skillnaden mellan lika och likvärdiga arbeten, hur man gör en analys av löneskillnader, verktyget Analys Lönelots och du får möjlighet att testa dina nya kunskaper genom olika övningar. Du får också möjlighet att ställa alla de frågor du har.

Enligt diskrimineringslagen 3. kap måste alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning årligen i sin organisation. Arbetsgivare med minst 10 anställda måste dessutom dokumentera arbetet.

Vi använder oss av verktyget Analys Lönelots som är kostnadsfritt och kan med fördel laddas ner innan utbildningens start.

Generell info

Datum: 4 mars kl 12.30-17.00

Plats: Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, Stockholm

Pris: 2995 kr ex moms per person

Anmälan: Anmäl dig här nedan senast 25 februari. Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller!

Innehåll i kursen:
- Lagkraven
- Fakta kring lönekartläggning och ojämställda löner i Sverige
- Processen steg för steg
- Arbetsvärdering – vilka arbeten är likvärdiga?
- Analys av löneskillnader – vad är sakliga skäl?
- Genomgång av verktyget Analys Lönelots
- Interaktiva övningar – Testa dina nya kunskaper
- Frågor och svar

Anmäl dig

Kursledare

Sara Jonasson Ginters

Sara är konsult inom verksamhetsutveckling med fokus på strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon har en mångsidig bakgrund från IT-branschen där hon bland annat arbetat som chef och med verksamhetsutveckling och förändringsledning. Sara är en av konsulterna inom Lönelotsarna och erbjuder konsultstöd i att genomföra lönekartläggningar.

Läs mer

Marie Trollvik

Marie Trollvik är ansvarig för konsultnätverket Lönelotsarna. Marie har en bakgrund som personalchef och har bred erfarenhet från chefsjobb i såväl näringsliv som förvaltning. Hon har lett flera av Sveriges stora jämställdhetssatsningar; bland annat Women to the Top och European Project on Equal Pay för JämO.

Läs mer

Matilda Andersson

Matilda är jämställdhets- och mångfaldskonsult och expert på diskriminering, aktiva åtgärder och inkluderande ledarskap. Matilda har lång erfarenhet av att själv arbeta praktiskt med att skapa mer inkluderande organisationer. Matilda är en av konsulterna inom Lönelotsarna och erbjuder konsultstöd i att genomföra lönekartläggningar.

Läs mer

Vad tidigare kursdeltagare säger

"Jag tyckte kursen var bra just för att den var väldigt konkret i och med att vi arbetade kring själva verktyget. Det var givande att bli uppmärksammad på hur man bäst anpassar verktyget efter den egna verksamheten och hur man ska tänka i den processen. Jag kan rekommendera andra som ska använda sig av Analys Lönelots att gå kursen."
Julia Dahlquist, deltagare Lönelotsskolan 2018"Bra och tydlig kurs. Härligt att kunna jobba i ett system som sedan finns tillgängligt. Jag fick ökad förståelse för vilka delar som ska vara med och vilka roller som bör vara involverade."
Maria Gustafsson, deltagare Lönelotsskolan 2018

Arrangör

Lönelotsarna info@lonelotsarna.se

Lönelotsarna är ett nätverk av experter på löner, arbetsvärdering och diskrimineringslagstiftningen. Vi har genomfört ett stort antal lönekartläggningar i flertalet branscher och inom såväl privat, ideell som offentlig sektor. Vi har omfattande erfarenhet från utvecklingsarbete inom lönebildningsområdet och har haft en aktiv roll i utvecklingen av metoder för lönekartläggning i Sverige.